Zincafe Leusden

Vrijwillige bijdrage niet meer vrijwillig

We passen de regels t.a.v. de vrijwillige bijdrage aan.

Tijden veranderen. De commissie Zincafé heeft moeten besluiten de vrijwillige bijdrage niet meer vrijwillig te maken.
We zien ons genoodzaakt om een bedrag van minimaal € 5 te vragen.
Door oplopende kosten kunnen we de uitgaven voor de bijeenkomsten van het Zincafé anders niet meer dekken.

Hier vindt u de volledige aanmeldingsprocedure. Daarin maken we gebruik van de bekende GIVT app.

Wat is Givt?

Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak. De slimme techniek van Givt stelt iedereen die geen contant geld bij zich heeft, in staat om met hulp van een smartphone tóch te kunnen geven.

Givt respecteert de huidige manier van collecteren. Daarom hebben zij een oplossing ontwikkeld die de ‘oude’ manier van geven niet in de weg zit.

Heb je dus geen contant geld meer bij je? Dan kun je door Givt weer meedoen! Heb je wel gewoon contant geld bij je? Dan verandert er niets.

Download Givt gratis op je smartphone in de App Store of in Google Play!:

www.givtapp.net/download

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de werking van de Givt-app.